top of page
Abstract Painting

पुस्तक २ : अवरोधहरु पार गर्दै

  • 61Steps

About

भित्री सुन्दरता पाठ्यक्रमको “पुस्तक–२ अवरोधहरू पार गर्दै” केटीहरूलाई उनीहरूले सामना गर्ने चुनौती र अवरोधहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर सिकाउनको लागि निर्माण गरिएको हो । विशेष गरी उनीहरूले थप जिम्मेवारी लिँदै र बढ्दै जाँदा आउने चुनौतीहरु सामाना गर्ने सिप सिकाउने । प्रत्येक केटीले विभिन्न परीक्षाहरूको सामना गर्दा भविष्यको लागि तयार पार्न सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्नु महत्वपूर्ण छ । यस पुस्तकमा समावेश गरिएका विषयहरू “साथीहरूको दबाव” सकारात्मक सोच्ने, तनाव कम गर्ने, अवरोधहरू सामना गर्ने र कठिनाइहरू सहन गर्ने हुन् । बैठकहरुमा सकारात्मक सोचलाई बढाउने कुराहरुको सम्बोधन गर्ने हो । उदाहरणका लागि केटीहरूलाई तनाव र कठिन परिस्थितिहरूसँग जुध्ने वा व्यवहार गर्ने स्वस्थ तरिकाहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्न यो विषयवस्तु निर्माण गरिएको हो । अर्कोतर्फ अवरोधहरू सामना गर्ने र कठिनाइहरूलाई सहनशिल भई सम्बोधन गर्ने । केटीहरूले घर, विद्यालय वा समुदायमा उनीहरूले सामना गर्ने चुनौतीहरू पहिचान गर्न र त्यसको सामना गर्न सक्ने क्षमता विकासको स्थान दिनु हो । यो पुस्तक प्राय: केटीहरुमा ल्याईने अवरोध, कठिनाइ र दबावहरू सहन र तिनीहरूलाई असल कुरामा बदल्न सकुन भनेर लेखिएको हो । यसले उनीहरूलाई चुनौतीहरूलाई सिक्ने अनुभवहरूका रुपमा बदल्न सिकाउँछ । केटीहरुलाई उनीहरूले सामना गर्ने संसारको लागि बलियो र राम्रोसँग सुसज्जित हुन सक्षम बनाउँछ । वास्तवमा, यही कारणले भित्री सुन्दरता पहिलो स्थानमा सिर्जना गरिएको थियो । केटीहरूलाई एक समुदाय प्रदान गर्न जसमा उनीहरूले आफ्नो भित्री सौन्दर्यलाई कसरी अँगाल्ने र प्रकट गर्ने भन्ने बारेमा सिक्छन् ।

Overview

Share

Already a participant? Log in

bottom of page